Comenius 2013-2015

Projekt Współpracy Międzynarodowej Szkół
Comenius 2013-2015

Tytuł projektu: Świat w oczach dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 13 w Rudzie Śląskiej- koordynator projektu

Kraje partnerskie: Bułgaria, Rumunia, Turcja, Hiszpania ( Wyspy Kanaryjskie ), Włochy, Grecja, Cypr, Francja (Wyspa Reunion).

Strony internetowe poświęcone temu projektowi:
http://www.comenius2013seetheworldthroughchildrenseyes.pbworks.com

Cele projektu:
– zachęcanie uczniów i ich rodziny do aktywnego uczestniczenia w działaniach projektowych w szkole i razem z naszymi szkołami partnerskimi,
– promowanie tolerancji i zrozumienia dla ludzi z innych krajów i kultur w Europie,
– promowanie przyjaźni między dziećmi ze szkół w Europie,
– używanie technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz sztuki jako narzędzi komunikowania się,
– stosowanie różnych form artystycznych (m.in. malowanie, rysowanie, fotografowanie) do wyrażania swoich uczuć,
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów,
– motywowanie do nauki języka angielskiego.

Podczas trwania tego projektu dzieci z krajów partnerskich powinny się poznać nawzajem, poznać swoje rodziny, szkoły, miasta, kraje, komunikować się przez sztukę i TIK. Chcemy się dowiedzieć, jak dzieci widzą świat dokoła nas. Będziemy dawać im różne tematy, np. Rodzina, Przyroda, Szkoła, Moje Miasto, Mój Kraj, Pory Roku, Tradycje, Baśnie , Europa i zachęcać do tworzenia różnych prac artystycznych na te tematy. Podczas wizyt w szkołach partnerskich będziemy robić wystawy ukazujące prace dzieci z naszych krajów oraz tworzyć albumy złożone z prac dzieci. Planujemy zorganizować warsztaty, aby dzieci poznały różne techniki malarskie i artystyczne oraz wycieczki do muzeów i na wystawy. Będziemy komunikować się poprzez maile, stronę internetową , będziemy przesyłać listy, rysunki i zdjęcia. W szkołach powstaną wystawy o naszych krajach partnerskich oraz prezentacje PowerPoint. Każda szkoła będzie miała maskotkę podróżującą z uczniami. Chcemy również stworzyć kalendarz z pracami uczniów oraz małe obrazkowe słowniki, aby zapoznać się z innymi językami.
Dla naszej szkoły będzie to już trzeci projekt Comenius i drugi, którego jesteśmy koordynatorem. Jest to wielka szansa dla uczniów, aby poznać inne kraje i szkoły, otworzyć się na świat , uczestniczyć aktywnie w zajęciach artystycznych. Jest to również bardzo motywujące do nauki języka angielskiego.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PODSUMOWANIE PROJEKTU COMENIUS
Czas trwania: 2013-2015
Koordynator: Barbara Galwas SP nr 13 w Rudzie Śląskiej, Polska
Kraje partnerskie: Cypr, Rumunia, Grecja, Hiszpania ( Teneryfa), Włochy (Sycylia), Bułgaria, Turcja, Francja ( Wyspa Reunion).Wizyty:
Odbyło się 9 wizyt partnerskich w każdym kraju, podczas których poznawaliśmy się wzajemnie, poznawaliśmy szkoły, kraje, kulturę i zwyczaje. O ile było to możliwe, mieszkaliśmy w rodzinach, które przyjmowały nas bardzo serdecznie, pokazując nam swoje codzienne życie, swoje tradycje i swoje zwyczaje.
W szkołach goszczących odbywały się wystawy prac dzieci z wszystkich krajów partnerskich na dany temat.
W tym projekcie z naszej szkoły miało okazję wyjechać do szkoły partnerskiej 16 uczniów, a ogólnie, od roku 2006, kiedy rozpoczęliśmy przygodę z programem Comenius, w wyjazdach zagranicznych wzięło udział 58 dzieci.
Konkursy:
W ciągu 2 lat trwania projektu, odbywały się konkursy plastyczne dla uczniów. Tematy były różne:
Rodzina, Szkoła, Mój kraj, Tradycje Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Pory Roku, Baśnie, Europa, Przyroda- w oczach dzieci.
Wycieczki:
Uczniowie wykazali się ogromną inwencją, tworzyli różnorodne prace, które były nagradzane darmowymi wycieczkami, np. do Muzeum Odlewnictwa Artystycznego i Palmiarni w Gliwicach,
Wycieczka po skarb Karola Goduli, do Fabryki Bombek i na Jarmark świąteczny do Krakowa.
W czerwcu odbędzie się jeszcze jedna wycieczka, związana z przyrodą naszego kraju.
Na wycieczki finansowane z funduszy europejskich w czasie trwania projektu wyjechało 160 dzieci.

Korzyści:
-Dzieci aktywnie uczestniczyły w działaniach projektowych w szkole i razem z uczniami z krajów partnerskich.
-Dzieci poszerzały wiedzę o krajach partnerskich, otwarły się na świat
-Promowaliśmy tolerancję i zrozumienie dla ludzi z innych krajów i kultur.
-Dzieci i nauczyciele nawiązali przyjażnie, wymieniali się listami, mailami.
-Dzieci rozwijały swoje uzdolnienia artystyczne-przez udział w konkursach, warsztatach i lekcjach w muzeach
-Zwiększyliśmy motywację do nauki języka angielskiego, aby porozumieć się z innymi ludźmi        w Europie
– Nauczyliśmy się podstawowych zwrotów w językach krajów, gdzie jeżdziliśmy ( dostawaliśmy stworzone przez dzieci małe słowniczki podstawowych wyrażeń).