Integracja

integracja1Integracja w SP 13

Są tak blisko. Nieraz na ich widok odwracasz wzrok, a niekiedy przypatrujesz się im natrętnie, czasem wcale ich nie zauważasz. Być może obawiasz się kontaktu z nimi, bo nie wiesz jak się wobec nich zachować. To dziewczęta i chłopcy, o których mówi się, że nie są w pełni sprawni. Częściej niż inni potrzebują pomocy. Poza tym nie różnią się od Ciebie. Tak jak Ty, każdy z nich jest sobą, kimś niepowtarzalnym i wyjątkowym.

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym i otwartym dla uczniów. Włączanie dzieci niepełnosprawnych w proces nauczania i wychowania pozwala uczniom sprawnym rozumieć inność drugiego człowieka, a dzieciom niepełnosprawnym umożliwia zdobycie wiedzy  i umieję-tności na miarę swoich możliwości wspólnie z rówieśnikami.
W roku szkolnym 1998/1999 w naszej szkole powstała pierwsza klasa integracyjna. Dzisiaj jest 10 klas integracyjnych, w których uczy się 40 uczniów niepełnosprawnych z niedosłuchem, zaburzeniami wzroku, niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Od roku szkolnego 2015/2016 funkcjonuje w naszej placówce klasa specjalna dla uczniów autystycznych.

Uważamy, że integracja jest szansą i daje możliwość przeżycia satysfakcji wszystkim, choć wymaga pracy i zaangażowania od wszystkich tj. od dyrekcji, pedagogów, rodziców i uczniów.